Giới thiệu Về Infogate

Dịch vụ VNN Infogate là dịch vụ cho phép khách hàng truy cập internet và gửi tin nhắn từ đầu số hoặc brand name số lượng lớn từ internet vào máy điện thoại của thuê bao di động.... Xem thêm >>

Các dịch vụ

  • Gửi SMS đến di động
  • Gửi brandname đến di động